logo

Het kunnen schrijven van een goed verslag is een belangrijk onderdeel voor het doen van onderzoek. Het dient met name om de lezer uit te leggen wat je hebt gedaan en om mensen te overtuigen dat de resultaten betrouwbaar zijn. 

Een verslag wordt zakelijk opgesteld, met een duidelijk taalgebruik, waarbij de bijbehorende vakbegrippen aan bod komen. 

Het is belangrijk om te onthouden dat het verslag geen verzameling van antwoorden is, maar een compleet document dat te lezen moet zijn voor iemand die de proef zelf niet heeft gedaan.